ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (28พ.ย.62)