ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลสระบุรี (13 ก.ย.2562)