ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (16ต.ค.62)