ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวงเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชและเจ้าพนักงานธุรการ (12ธ.ค.62)