ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (18ธ.ค.62)