ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ศูนย์รับบริจาค (30ม.ค.63)