ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการให้บริการร้านเครื่องดื่มและกาแฟ