ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยา(CBC)