ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนวน 100 ชุด