ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาMeropenem 1 g powder for injection จำนวน 23,000 ขวด