ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL, 100 mL solution for injection จำนวน 104,000 ขวด