ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Paclitaxel 300 mg/50 ml concentrate for solution for infusion, 50 ml จำนวน 750 ไวอัล