ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Nilotinib 200 mg capsule จำนวน 2,520 แคปซูล