ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Insulin glargine 300 iu/1 ml solution for injection, 1.5 ml จำนวน 1,200 ด้าม