ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน