ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฉีดสารทึบรังสีชนิด 2 หัว แรงดันต่ำ (Dual Head Low Pressure Injector) จำนวน 1 เครื่อง