ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๓ รายการ