ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อบอร์ดประมวลผลส่วนหน้า (Acquisition Module) จำนวน 1 รายการ