ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงมือผ่าตัด GLOVE SURGICAL ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 3 รายการ