ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยวรุ่น Allura Xper FD10 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง