ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเก็บล้างเม็ดเลือดแดงมาใช้ใหม่ (Autotransfusion)  โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง