ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาระบบการจัดการและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communicating System : PACS) จำนวน 1 ระบบ