ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก Ophthalmic (Neodymium YAG laser) จำนวน 1 เครื่อง