ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างอุปกรณ์ส่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง