ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบไอพี อาคารโรงพยาบาลปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาลสระบุรี) จำนวน 1 ระบบ