ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 930 kWp ของโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 1 ระบบ