ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 4 รายการ