ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของอาคารโรงพยาบาลปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาลสระบุรี)