ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 348,868 เม็ด