ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% , 1000 ml bag solution for infusion จำนวน 37,944 ถุง