ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Piperacillin 4 g and tazobactam 500 mg for injection จำนวน 27,600 ขวด