ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Nilotinib 200 mg capsule จำนวน 2,165 เม็ด