ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office Professional จำนวน 100 ชุด

Covid-19 Update 😷