ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office Professional จำนวน 100 ชุด