ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)สำหรับทารก จำนวน 1 เครื่อง