ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EBUS) จำนวน 1 เครื่อง