ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง เหมาบริการตรวจวินิจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) จำนวน 1 งาน