ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงห้องตรวจกระดูกและข้อ(พื้นที่อาคารเอกซเรย์และผ่าตัด เดิม)