ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง