ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 4 รายการ