ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหลอดเลือดนำทาง เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 1,000 ชิ้น