ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนติดใบมีด จำนวน 50 ชิ้น