ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อตรวจวัดภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (IVUS) จำนวน 39 ชิ้น