ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดทำด้วย Platinum Chromium และเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) ชนิดเคลือบด้วยEverolimus จำนวน 170 ชิ้น