ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน ชนิด Semi-Compliant Ballon จำนวน 1,200 ชิ้น