ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection/infusion, 10 mL จำนวน 8,000 แอมป์