ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน 14,000 เม็ด