ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องส่องตรวจปอดและหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง