ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 43 รายการ