ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดให้น้ำเกลือชนิด 20 drop จำนวน 150,000 ชุด