ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging MRI)